De  vergrijzing slaat ook toe in het nog  jonge Zeeburg: de eerste rollators zijn gesignaleerd. Met de vergrijzing komt ook de zorg om de zorg. Wie zorgt er voor de kwetsbare ouderen nu er zoveel zorgcentra en andere voorzieningen moeten sluiten? Zien we straks steeds meer verwarde ouderen met hun hele hebben en houden op hun rollator buiten lopen? Is de mantel der liefde voldoende of laten we in feite de oudere in zijn hemd staan? Kristien van der Kuil werkzaam in de zorg stelt in haar werk de begrippen vereenzaming, verkleining van de leefwereld en vergankelijkheid, soms zo tekenend voor het ouder worden, centraal. In museum perron oost zijn van haar lino’s, foto’s en schilderijen te zien.