Museum Perron Oost heeft de ANBI status. Wilt u meer weten over mogelijkheden om het museum te steunen klik dan hier voor meer informatie over onze organisatie, onze doelstellingen  en over de voordelen van schenken aan een organisatie met ANBI status

Museum Perron Oost is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties.

Wilt u ons ook ( financieel) steunen dat kan zowel door particulieren als bedrijven.

ANBI

Statutaire naam: Stichting Perron Oost
Ook genoemd: Museum Perron Oost
Postadres: Commelinstraat 120  1093 VD Amsterdam
Bezoekadres: Cruquiusweg 11  1019AT Amsterdam
RSIN: 852245488
BANK:NL40 TRIO 0254 8588 64

Anbi-status

Museum Perron Oost is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan Museum Perron Oost te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.

Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over geven aan het museum verlenen wij u natuurlijk graag.

Vragen kunt u e-mailen naar info@museumperronoost.nl

De manier waarop de instelling geld verwerft

  • Opbrengsten uit activiteiten
  • Subsidies
  • Vriendenbijdragen
  • Schenking

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en daarin ondersteund door Administratie kantoor van de Watering.

De besteding

Het vermogen is grotendeels geoormerkt en bestemd voor activiteiten.

De huur, de stroom en het onderhoud wordt betaald door de Gemeente Amsterdam.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur zullen statutair nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Wel hebben ze recht op vergoeding van de in functie gemaakte onkosten.

Honoraria voor makers en directie hangen af van de activiteiten. Er is niemand in dienst.

We volgen de Governance codes cultuur

Bestuur

  • Jim Colland, [penningmeester], Directeur bij Maison de Bonneterie, speerpunt binnen bestuur: financiën
  • Merel Teunissen, advocaat, speerpunt binnen bestuur: contracten
  • Pol Eggermont Dramaturg bij Bureau Pol, speerpunt binnen bestuur programma

Het jaarverslag

Het verslag van de verrichte activiteiten in de afgelopen jaren kunt u hieronder lezen met daarbij ook inzicht in de financiële ontwikkeling, een financieel overzicht met balans en staat van baten en lasten.

Museum Perron Oost 2022 inhoudelijk verslag

Perron JR 2022 concept

Perron Oost JR 2021

Inhoudelijke verslaglegging Museum Perron Oost 2021

Perron JR 2020 def

Mpo 2020-recente activiteiten

Ranchi Moesson 2020

pdf Stadsdeel Oost jaarsubsidie verantwoording Eindverslag Van Heinde en Ver – Museum Perron Oost 2019

Perron Oost JR 2019