ANBI

Museum Perron Oost is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties.

Wilt u ons ook ( financieel) steunen dat kan zowel door particulieren als bedrijven.

Anbi-status

Museum Perron Oost is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan Museum Perron Oost te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven.

Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over geven aan het museum verlenen wij u natuurlijk graag.

Vragen kunt u e-mailen naar info@museumperronoost.nl

ANBI

Statutaire naam: Stichting Perron Oost

Ook genoemd: Museum Perron Oost

Postadres: Commelinstraat 120  1093 VD Amsterdam

Bezoekadres: Cruquiusweg 11  1019AT Amsterdam

 

RSIN: 852245488

BANK:NL40 TRIO 0254 8588 64

 

Doelstelling en werkwijze Museum Perron Oost

Het vertellen van verhalen uit het Amsterdamse oostelijk havengebied via verschillende kunstvormen vanuit en/of met bewoners, ex-bewoners van en de in het oostelijk havengebied gevestigde ondernemers en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk geheugen en een culturele infrastructuur voor het Amsterdamse oostelijk havengebied.

Museum Perron Oost ontsluit verhalen van oude en nieuwe bewoners van het Amsterdamse Oostelijk Havengebied in voorstellingen en tentoonstellingen die kunstenaars uit uiteenlopende disciplines een podium bieden. We werken samen met lokale kunstenaars, culturele instellingen, scholen, ondernemers en bedrijven en maken deel uit van het mede door ons geïnitieerde samenwerkingsverband van Amsterdamse buurtmusea Museum om de Hoek. Binnen de buurtmusea is Museum Perron Oost onderscheidend vanwege het kwalitatief sterke laagdrempelige podiumkunsten aanbod dat in en rond het Museum geprogrammeerd wordt.

Wij werken graag met kunstenaars bij wie veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten. Inclusiviteit en het betrekken van mensen die niet toch al met kunst in aanraking komen is belangrijk. Op een laagdrempelige manier maakt Museum Perron Oost erfgoed zichtbaar, en laat programma’s op een participatieve manier ontstaan uit dialoog met bewoners, culturele en maatschappelijke partners en kunstenaars.

In het museum is altijd plek voor het experiment. De identiteit van het museum wordt mede gevormd door mensen die tijdelijk iets toevoegen aan de plek. Iedere keer weer wat anders. Dagelijkse bezoekers vertellen ook dat ze het leuk vinden dat er steeds weer wisselende exposities en dergelijke te zien zijn. Het is ook vaak een aanleiding voor een gesprek. Niet in het egaliseren van verschillen in disciplines en identiteiten, maar in het tonen ervan zien wij een belangrijke rol voor kunstenaars. Door mensen uit verschillende communities uit de buurt en daarbuiten bij het museum te betrekken en door de activiteiten met eten te combineren willen we een nieuw publiek in contact brengen met de kunsten en met elkaar. We willen bijdragen aan sociale cohesie en mensen verbinden, met elkaar, maar ook met deze buurt en deze plek. Een plek met een eigen karakter en rijke geschiedenis.

De manier waarop de instelling geld verwerft

  • Opbrengsten uit activiteiten
  • Subsidies
  • Vriendenbijdragen
  • Schenking

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en daarin ondersteund door Administratie kantoor van de Watering.

De besteding

Het vermogen is grotendeels geoormerkt en bestemd voor activiteiten.

De huur, de stroom en het onderhoud wordt betaald door de Gemeente Amsterdam.

Bestuur

  • Jim Colland, [penningmeester], Directeur bij Maison de Bonneterie, speerpunt binnen bestuur: financiën
  • Merel Teunissen, advocaat, speerpunt binnen bestuur: contracten
  • Dirkje Houtman, [voorzitter], dramaturg bij Theater Rotterdam (en daarvoor bij Toneelgroep

Amsterdam en het Noord Nederlands Toneel), buurtbewoner, speerpunt binnen bestuur: dramaturgie verhalen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur zullen statutair nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten. Wel hebben ze recht op vergoeding van de in functie gemaakte onkosten.

Honoraria voor makers en directie hangen af van de activiteiten. Er is niemand in dienst.

We volgen de Governance codes cultuur

Jaarverslag

Het verslag van de verrichte activiteiten in het jaar 2019 kunt u hieronder lezen met daarbij ook inzicht in de financiële ontwikkeling, een financieel overzicht met balans en staat van baten en lasten.

pdf Stadsdeel Oost jaarsubsidie verantwoording Eindverslag Van Heinde en Ver – Museum Perron Oost 2019

Perron Oost JR 2019

Verslagen van voorafgaande jaren kan u opvragen via info@museumperronoost.nl