De kop van het Maandblad.- Bron: Rechouwous februari 1926. Tekening door David Querido!

 

Deze tentoonstelling, met veel beeld en ook ‘met geluid’, wil een beeld schetsen van het joodse verenigingsleven van de Indische Buurt. Het gaat om Rechouwous, die net als andere joodse verenigingen, stonden voor een meer traditioneel Joods leven. Behoud van eigen religie en cultuur stonden voorop.

In Amsterdam Oost zijn meer van dit soort verenigingen geweest. Ze zijn terug te vinden in de Transvaalbuurt (Nachaliël bijvoorbeeld), de Watergraafsmeer en de Dapperbuurt.
Het was misschien niet een heel grote groep, maar wel bijzonder. Het is ook bijna een vergeten groep. Want iedereen, velen in ieder geval, kennen de verhalen over: de betrokkenheid van de joodse bevolking in de vakbonden (de ANDB van de diamantbewerkers), de politiek (denk aan de vele actieve leden van de SDAP en de CPN) en bij de woningbouw (Alg. Woningbouw Ver. en het Bouwfonds van de Handwerkers Vriendenkring).
Maar ook deze groep heeft zijn rol gehad in het leven van de jaren dertig. Deze groep verdient aandacht.

De tentoonstelling belicht een aantal personen die een rol hebben gespeeld bij Rechouwous. Vier biografieën geven een beeld van hun leven en hun betrokkenheid bij de vereniging.
Centraal staat het gezin van Pinehas (Piet) Gans. Zij woonden aan de Kramatweg waar Piet zijn drukkerij met boekwinkel had.