Amsterdam 1688

Het onstaan van de haven.

Met de komst van de spoorwegen werd een haven aangelegd in dit gebied. De haven werd in 1874 in gebruik werd genomen. Intussen waren de Oranjesluizen gebouwd die het open Y afsloten van de Zuiderzee en was het Noordzeekanaal gegraven. Het Y veranderde in het Afgesloten Y en de getijdewerking verdween.

De Haven begon aan een stormachtige ontwikkeling. Er kwamen kades en loodsen langs de spoorlijn en ter bescherming tegen golfslag en wind werd rond 1890 een golfbreker aangelegd in het Y. Om aan de ruimtehonger van de scheepvaartmaarschappijen te voldoen werd deze golfbreker al rond de eeuwwisseling verbreed en zo ontstond het Y-eiland dat door een dam werd verbonden met de Rietlanden, zoals het gebied was gaan heten.