Over deze expositie:

Op 7, 8 en 9 juni was de dansvoorstelling “Buur(t)man, duet voor een individu” te zien bij Museum Perron Oost. We volgden een momentopname van een zwarte man van middelbare leeftijd die reflecteerde op zijn leven tot dusver. Buur(t)man, die zijn gevoelsmatige jarenlange onvermoeide pogingen tot aanpassing en integratie aan zijn omgeving en de hoop er geaccepteerd en in opgenomen te worden ter discussie begon te stellen en zijn afhankelijk zijn van zijn omgeving en de verbondenheid ervan met zijn zelfbeeld onder de loep begon te nemen.

Hoeveel tijd van zijn leven heeft hij besteed aan het creëren en presenteren van een beeld van hemzelf zoals zijn omgeving het graag ziet? Uren, dagen, maande, jaren, decennia…zijn gehele leven? En waarom heeft hij hier zoveel waarde aan gehecht? Waarom heeft hij nooit dezelfde moeite gedaan om voor zijn ‘echte’ zelf op te komen? Flarden van een perceptie van een confrontatie met het dramatische contrast van Buur(t)man’s persoonlijke verwachtingen en (die van) zijn omgeving is wat er in de installatie “Buur(t)man, een residu” overblijft. Van 20 juni t/m 14 juli 2019 te zien bij Museum Perron Oost.