In 1950 kwam de Ranchi, een schip vol baby’s, aan op de Javakade in Amsterdam. Vijfendertig vrouwen schonken tijdens de reis van Djakarta naar Amsterdam het leven aan zevenendertig baby’s.

Stoomschip Ranchi is één van de schepen waarmee Indische-Nederlanders vertrokken vanuit Indonesië, nadat de voormalige kolonie onafhankelijk is geworden van Nederland. De Ranchi is nog maar net uit het zicht van de haven van Tandjong Priok als op 29 augustus 1950 de eerste baby ter wereld komt. Als het schip ongeveer een maand later aanmeert aan de Javakade in Amsterdam zijn er 37 kinderen geboren. Allemaal kinderen van militairen. Dertien daarvan zijn vernoemd naar het schip dat hen vervoerde. De reis stond voor een nieuw begin, maar ook voor een afscheid.

Radiomaker Joost Wilgenhof besloot om de Ranchi baby’s op te sporen. Onder het ogenschijnlijk rooskleurige verhaal van de drijvende kraamkliniek gaan familiegeschiedenissen schuil die het dekolonisatieproces van Indonesië en Nederland bloot leggen.

Wil je een rondleiding, bel dan 0653404786 of mail info@museumperronoost.nl