We leven in een tijd van grote veranderingen. Door technologische ontwikkelingen, migratie en de samensmelting van markten is de wereld volop in beweging. Die beweging heeft een opwindende en een zorgelijke kant.

Opwindend is dat we elk moment van de dag contact kunnen hebben met iemand aan de andere kant van de wereld. Zorgelijk is dat we onze buren niet kennen. Opwindend het feit dat we dag en nacht op internet een apparaat kunnen kopen, zorgelijk het moment als het apparaat niet blijkt te werken en niemand thuis geeft.

Museum Perron Oost is een kunstzinnig commentaar op een aantal effecten van die mondiale beweging, zowel positieve als  negatieve. Het is een commentaar op de schaalvergroting en op organisaties waarvoor een mens enkel nog een klantnummer is.

Het is ook een commentaar op de anonimiteit en afzondering die voortkomen uit migratie en individualisering. Tegenover de schaalvergroting van organisaties zet Museum Perron Oost de schaalverkleining en nabijheid van de buurt. Tegenover anonimiteit plaatst het museum vriendschap.

Museum Perron Oost staat in Oostelijk Havengebied van Amsterdam, een gebied bijna 150 jaar oud. Aanvankelijk is het het speelterrein van handelaren in vee en producten uit ‘de Oost’ én van rederijen die lijndiensten onderhielden op onder meer  Indonesië, Suriname en de Verenigde Staten. Later is het aankomst- en vertrekpunt van Joodse vluchtelingen, jonge delinquenten, krakers en stadsnomaden die er allemaal hun verhalen achterlieten. Pas sinds twintig jaar is gebied woonplek voor ongeveer 20.000 mensen.

Stadsnomaden03Het monument van Van Lieshout is een prachtige metafoor voor het gebied. Het perron als plek van aankomen, onderweg zijn en vertrekken. Van Lieshout noemde zijn kunstwerk ‘een open monument’, een plek met een verleden die open staat voor een toekomst. Een typische Van Lieshout-constructie, in wiens werk altijd elementen van beeldende en toegepaste kunst samenkomen. Door op het perron, ìn het opzichtershuisje een museum te starten, is er naast al die beweging nu ook kans op ontmoeting. Een plek met een kop koffie en een gesprek. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten door het vertellen en luisteren naar verhalen.

Museum Perron Oost staat in een uithoek van de wijk. De Cruquiusbuurt is een plek waar mensen uit alle windhoeken van de wereld zijn neergestreken. Mensen met een eigen geschiedenis, maar zonder gedeelde geschiedenis. Inmiddels kent de buurt zijn moderne grootstedelijke problemen, kleine criminaliteit, overlast en vereenzaming en de vraag wie daar wat aan kan doen. Ook dat is een modern vraagstuk. Want van wie is die buurt eigenlijk? Van de verre instanties of van de mensen zelf?