Lezing en opening tentoonstelling Rechouwous, de Joodse verening in de Indische buurt
Wanneer: datum: 11 december 2015 Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: de Meevaart, Balistraat 48 a te Amsterdam

Toegang is gratis. De tentoonstelling blijft in de Meevaart te bezoeken tot 11 maart 2016.
Tentoonstelling ( voor openingstijden zie Meevaart)

Tentoonstelling
Deze tentoonstelling wil een beeld schetsen van de Joodse vereniging Rechouwous, die net als andere joodse verenigingen, stond voor een meer traditioneel Joods leven.
Behoud van eigen religie en cultuur stonden voorop.
In Amsterdam Oost zijn meer van dergelijke verenigingen geweest. Ze zijn terug te vinden in de Transvaalbuurt (Nachaliël bijvoorbeeld), de Watergraafsmeer en de Dapperbuurt.
De tentoonstelling belicht een aantal personen die een rol hebben gespeeld bij Rechouwous.
Centraal in de tentoonstelling staat het gezin van Pinehas (Piet) Gans. Zij woonden aan de Kramatweg waar Piet zijn drukkerij met boekwinkel had.

Lezing
In deze lezing bespreekt chroniqueur Frits Slicht de vereniging Rechouwous.
Over opkomst en ondergang, de krant en de invloed op het dagelijkse leven. Dit alles geïllustreerd met advertenties en foto’s.