Gedichtendag 2013 met een gedicht van Kofi geïnspireerd op de 
geschiedenis van het gebied.

wij eten ons dagelijks brood
maar kruimelen langs de zijlijn
terwijl de kruimels zich verspreiden
stuurt de wind, ons ook op zoektocht
noord, zuid
oost, west
bekrompen in ons gedachtegang
vinden we waarheid in herinneringen
we speelden zeehelden
in de buurten van staatslieden
stuurden post via de vondel
zo door Gibraltar
en landden in de wijk der wateren
in de schoonste vorm
bekennen wij ons bestaan
ja
wij zijn
wij bestuderen de les van de Spartaan
waarin de hallen van de markt centraal staan
wij zweven langs tapijten en dadels
met de lust voor landelijke vissen
door ons gehemelte
ja
wij zijn
wij spoelen en slikken brandnetels
en verliezen ons kost op het plein van Cruquius
als troostprijs
verzadiging

Kofi