Eenheid in veelheid- installatie van Stella Toonen

8 april- 8 mei * Cruquiusweg 11 Amsterdam – dag en nacht te zien

Feestelijke opening: 8 april
Tijd 17:00 – 19:00

Openings speech 17:30 uur

Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen voor onze vrijheid, maar wappert die vlag wel voor iedereen? En zouden we er een menselijker gezicht aan kunnen geven? De kinderen en tieners die in asielzoekerscentra wonen —bijna de helft van de azc-bewoners is onder de 25 jaar— zitten op een cruciaal moment in hun ontwikkeling in een instabiele omgeving. Hun al bewonderenswaardige veerkracht wordt versterkt door het maken van kunst in een veilige context. Daarnaast biedt het ze een kans om zichzelf te laten zien: door de buitenwereld worden ze vaak gereduceerd tot hun status als vluchteling, hier hebben ze de ruimte om zelf hun identiteit te verbeelden.

Vrijheid is jezelf kunnen zijn en uiten. Deze zelfexpressie stond ook centraal in twee verhalen uit de Tweede Wereldoorlog over de verbindende kracht van textiel: de Changi quilts van Ethel Mulvany en de vrijheidsrokken van Mies Boissevain-Van Lennep. Ook voor hen was veerkracht van groot belang, en was creativiteit een manier om vrijheid te vinden of te vieren. Hun verhalen vormden de inspiratie van de workshops die Stella Toonen in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid gaf aan kinderen en tieners in azc Leersum, en het werk dat daaruit voortkwam. Een groep kinderen en tieners maakten samen met haar werk waarin ze de toeschouwer laten zien wie ze zijn. Zelfportretten die zowel op zichzelf staan, als een geheel vormen met de rest. Daarmee vieren we de persoonlijke veerkracht van deze jonge bewoners, en van onze samenleving als geheel. In de woorden van Mies: “eenheid in veelheid”.

Onderdeel van het stadsbrede programma op 5 mei 2022 in Amsterdam. Op 5 mei ontmoeten we u graag op het perron tussen 14:00 tot 19:00.
De kunstenaar Stella Toonen is dan aanwezig om verhalen toe te lichten.