Wat zou jij doen?

Als je in een oorlog terecht komt kan je verschillende keuzes maken. Kies je voor verzet? Werk je mee met de vijand? Blijf je daar waar het oorlog is of vlucht je naar een veiliger plek? Het zijn keuzes die achteraf vaak gedefinieerd worden als goed, fout, dapper of laf. Veelal door mensen die nooit in die situatie zaten. Is de vraag wat zou jij doen? wel te beantwoorden en kan je oordelen over de keuze van een ander?

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de bezetting werd het oostelijk havengebied ‘Sperrgebiet’, niemand mocht er komen behalve met toestemming en onder begeleiding van de bezetter. Het gebied werd in 1943 lange tijd gebruikt voor de deportatie van Joden. Het is volledig buiten het zicht van bebouwd Amsterdam in tegenstelling tot het Muiderpoort- en Centraal Station

De Rietlanden ontstonden tussen 1778 en 1820 door het dempen van ’t Sieke Water. Dat was een viswater dat verhuurd werd aan armlastige zieken, waaronder leprozen en werd een onbebouwd, moerassig en met riet begroeid stuk land buiten de stad. Aan het einde van de negentiende eeuw werd er een haven aangelegd voor de handel met Nederlands-Indië, er kwamen er pakhuizen met de namen Borneo en Panama, en die namen zijn nog terug te vinden in dit gebied. Meer naar het westen, in het IJ, werd er een kunstmatig eiland aangelegd waarop rond 1882 het Centraal Station werd gebouwd en er kwam een doorgaande spoorlijn vóór het havenfront. De buitendijkse Rietlanden werden een rangeerterrein voor het oostelijk havengebied. Daar kwam een goederenstation dat de naam Station Rietlanden (Rtl) kreeg. Het Oostelijk Havengebied werd gevormd door de Oostelijke Handelskade, Javakade, Sumatrakade, Suriname- en Levantkade, Panamakade en Borneokade.

Interviews bij expositie afgenomen in 2018.

1. De Syrische vluchteling Mahmoud Noufal interviewt rabbijn Lody van de Kamp over de Tweede Wereldoorlog en over hoe dat zijn leven heeft beïnvloed. De vader van Lody overleefde Auschwitz, zijn moeder zat ondergedoken tijdens de oorlog.

 

2. Rabbijn Lody van de Kamp interviewt Mahmoud Noufal over waarom hij en zijn familie zijn gevlucht uit Syrië. En hoe het hem lukt om toch opgewekt te blijven. Mahmoud kwam in Amsterdam terecht. Zijn familieleden elders in Europa.

 

3. Wim Sels was 18 jaar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en meldt zich in 1942 als leerling-machinist bij de NS om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. Wat maakte hij mee op de trein?

 

Interviews en montage: Joost Wilgenhof