Oud nieuws

 

webkaart-MMBOS-defMuseumOmDeHoek-Adv.Parool-275x300 2

 

Vrijdag 27 oktober wordt Amsterdam 742 jaar. 

Wij vieren dat met de feestelijke opening van Maritieme Metamorfoses.

Opening 27 oktober om 16.00 uur: Met oesters, openingswoord door Denker des Vaderlands René ten Bos en gastheer is Bert Kommerij.

 

Voorstelling ‘Selfie’ – Cruquiusweg 11 Amsterdam

Regie: Esmeralda Detmers
zaterdag 23 september om 14.00 uur en 16.00 uur  

(Onderdeel van een speciale lustrum editie van burendag: 25 jaar Entrepot-West)
zondag 24 september om 14.00 uur en 16.00 uur

‘Selfie ́ is een reeks van theatrale portretten van een aantal jongeren in en rondom Amsterdam Oost. Hoe verhouden deze jongeren zich tot hun omgeving en elkaar? Kan je je eigen beeld, je eigen mens zijn scheppen.
Is hun ‘Selfie’ de werkelijkheid en wie zit er achter dit zelfbeeld?

‘Selfie’ is mede mogelijk gemaakt door  AMJV fonds Stadsdeel Oost, Improbattle en Buurtcoöperatie OHG

 

22 februari 2017 – MUSEUM OM DE HOEK #4  – De bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger

De goed bezochte Museum om de Hoek-bijeenkomsten krijgen een vervolg. Ook in 2017 organiseren Amsterdamse buurtmusea discussieavonden waarin ze onderzoeken hoe (buurt)musea nog beter met elkaar in contact kunnen komen én met hun publiek.

Op woensdag 22 februari is om 20:00 in Pakhuis de Zwijger de 4e editie van Museum om de Hoek.

Museum Perron oost zal daar vertellen hoe zij haar publiek een rol geeft in het museum.

Toegang is gratis. Aanmelden en meer informatie via: Museum om de Hoek#4

IMG_1436 vrijheidsmaaltijd2klein  Anet in Pakhuis. JPG

 

Festival Perron Oost 2016:
SNIKKEN & GRIMLACHJES
Een (hedendaagse) ode aan het levenslied

Het kleinste museum ter wereld brengt op 20 & 21 augustus een ode aan het levenslied. Populair en obscuur. Leven en dood, armoede, eenzaamheid, weemoed; aloude bezongen thema’s komen opnieuw tot leven in een tweedaags festival voor jong en oud. Met Peter Zegveld, Jacques Klöters, Beatrice van der Poel, Bob Fosko, Mieke Stemerdink, Drepie geen grap, Aleida Leeuwenberg, Peter Boateng Bonsu, Jasper Rietman en anderen. Bekijk hier het programma.

 

 

40. O_PerronOost

Reserveren : info@museumperronoost.nl of 0653404786

 

 

 

MUSEUM OM DE HOEK #3 : 17 mei 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger ( toegang in gratis)

Museum om de hoek#3 

 

 

MUSEUM OM DE HOEK #2 : 26 januari 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger ( toegang in gratis)

Amsterdamkrant 17december 2015 _ museum om de hoek 1

Dinsdag 26 januari 2016 om 20:00 is de tweede editie van Museum om de Hoek in Pakhuis de Zwijger.
We hebben weer inspirerende gasten in het Panel: Paul Spies (Amsterdam Museum), Eric van der Kooij (Stad in Balans), Anouk de Wit (Van Eesteren Museum) en Eefke van Nuenen, freelance adviseur in het culturele veld.
Je bent wederom van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten. Aanmelden kan nu! Geef je meteen op via Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/programma/amsterdamse-buurtmusea

Het programma:

MUSEUM OM DE HOEK: Drie bijeenkomsten over buurtmusea en museale wijkinitiatieven

Steeds meer wijken hebben hun eigen museale initiatief of buurtmuseum. Anders dan traditionele musea hebben buurtmusea vaak geen vaste collectie, maar gebruiken ze hun wijk als inspiratiebron. Wat ze gemeen hebben, is een directe binding met de lokale omgeving: lokaal erfgoed, verhalen van bewoners en de geschiedenis van de buurt zijn uitgangspunten. In drie kennisbijeenkomsten bespreken we opkomst, huidige rol en toekomst van de buurtmusea.

Tijdens de tweede Museum om de Hoek bijeenkomst zoomen we in op de Amsterdamse buurtmusea. Welke museale initiatieven zijn er, hoe zijn ze ontstaan, hoe zorgen ze voor een gezonde organisatie, financieren ze hun activiteiten en hoe houden ze het initiatief levend op de lange termijn?

Met o.a:

Paul Spies, directeur van het Amsterdam museum, werkte jarenlang samen met kleine musea. Hij legt uit waarom hij die samenwerking zocht en wat daarbij wel werkte en wat niet? https://www.amsterdammuseum.nl/

Eric van der Kooij, projectleider van Stad in Balans bij de gemeente Amsterdam, gaat in op de vraag welke plek buurtmusea innemen in de wijken, wat ze betekenen voor de hele stad en waar kansen liggen met betrekking tot de visie van Stad in Balans.
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/713664/stad_in_balans.pdf

Anouk de Wit, directeur van het Van Eesteren Museum, zij zal haar ervaring delen tijdens het panelgesprek over aangedragen issues uit het veld.
http://vaneesterenmuseum.nl/het-amsterdam-van-anouk/

Eefke van Neunen, is freelance Adviseur in het culturele veld.
Zij neemt plaats in het Panel om mee te praten vanuit haar ervaring en deskundigheid.

Vertegenwoordigers van diverse kleine musea leveren issues aan, problemen waar ze tegenaan lopen. Met o.a Museum Perron Oost, Buurtmuseum Indische buurt, Museum zonder Muren, Museum Amsterdam Noord, e.a.

Met elkaar gaan we constructief in gesprek onder leiding van Gian van Grunsven.

IMG_7043

 

 

RECHOUWOUS GAAT OP REIS IN AMSTERDAM OOST

Rechouwous 003 - kopie (2)

Een deel van de tentoonstelling over Rechouwous reist door Amsterdam Oost.

11 december is er in buurtcentrum de Meevaart een lezing en opent Sarah de Vries de reizende tentoonstelling.

Lezing en opening tentoonstelling Rechouwous, de Joodse verening in de Indische buurt
datum: 11 december 2015
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: de Meevaart, Balistraat 48 a te Amsterdam
Toegang is gratis. De tentoonstelling blijft te bezoeken in de Meevaart tot 11 maart 2016.
Tentoonstelling ( zie voor openingstijden de meevaart)
Deze tentoonstelling wil een beeld schetsen van de Joodse vereniging Rechouwous, die net als andere joodse verenigingen, stond voor een meer traditioneel Joods leven.
Behoud van eigen religie en cultuur stonden voorop.
In Amsterdam Oost zijn meer van dergelijke verenigingen geweest. Ze zijn terug te vinden in de Transvaalbuurt (Nachaliël bijvoorbeeld), de Watergraafsmeer en de Dapperbuurt.
De tentoonstelling belicht een aantal personen die een rol hebben gespeeld bij Rechouwous.
Centraal in de tentoonstelling staat het gezin van Pinehas (Piet) Gans. Zij woonden aan de Kramatweg waar Piet zijn drukkerij met boekwinkel had.
Lezing
In deze lezing bespreekt chroniqueur Frits Slicht de vereniging Rechouwous.
Over opkomst en ondergang, de krant en de invloed op het dagelijkse leven. Dit alles geïllustreerd met advertenties en foto’s.