Vanaf zondag 21 december is er in het Museum Perron Oost een kerstmarkt te bezichtigen.
Op deze markt geeft buurtbewoner en kunstenaar Piet van de Kar een romantische kijk op de ’donkere dagen” .
Een gezellige kerstmarkt waar iedereen welkom is met een tableau uit het bijbelverhaal over de geboorte van een kindje.
Hiermee wil het museum de dialoog tussen mensen activeren en openen.
Daarom is er, ter overweging, een verrassing in het bijbelverhaal voorgesteld.