We gaan in gesprek met de bezoekers en halen verhalen op. We herdenken slachtoffers van oorlogen en vieren de vrijheid in het hier en nu. Stella Toonen, Piet van de Kar en Anet Wilgenhof zijn vanuit Museum Perron Oost aanwezig om het publiek te bevragen.

Voor de 4-5 mei tentoonstelling in Perron Oost maakten de kinderen uit het azc in Leersum twee kunstwerken geïnspireerd op verhalen uit de Tweede Wereldoorlog; verhalen van de veerkracht en creativiteit van bijzondere vrouwen. De kinderen gebruikten stof om hun veelzijdige identiteit te verbeelden, net als Ethel Mulvany en Mies Boissevain-Van Lennep dat deden in de jaren ’40. De kunstwerken zijn een viering van de diversiteit van de kinderen en van de samenleving als geheel.

Tussen 14.00 uur en 17.00 uur maken kunstenaars Doris Vervuurt en Evalinde Lammers een interactief kunstwerk.

Van 17.00 uur tot 19.00 uur wordt er soep en stamppot geserveerd. Tijdens de Vrijheidsmaaltijd bieden we een podium aan jonge makers/sprekers die allemaal een kant belichten van het thema vrijheid. Onder andere Dafne Gotink spreekt. Zij is schrijfster en heeft een aantal jaar geleden een reis door Iran gemaakt. Tijdens haar reis heeft ze mooie stukken geschreven over de censuur in Iran.

Aanmelden kan via info@museumperronoost.nl en op 0653404786